Centrul Roman de Studii Transculturale

CENTRUL ROMAN DE STUDII TRANSCULTURALE
CONSTANTA-AGIGEA

CENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE există pentru a echipa într-un cadru de excelenţă creştini români în vederea trimiterii lor ca misionari la popoarele neevanghelizate.

La CENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE procesul de instruire se întinde pe o perioadă de doi ani, forma învăţământ de zi, cursuri bloc de 1-2 săptămâni.

ANUL I
În anul I se urmăreşte modelarea caracterului fiecărui student şi dezvoltarea abilităţilor şi darurilor lui spirituale în vederea pregătirii pentru o slujire eficientă.

În acest an se predau cursuri biblice de bază şi cursuri introductive despre misiune, precum: Introducere în Vechiul Testament, Introducere în Noul Testament, Dezvoltare Spirituală Personală, Istoria Bisericii, Istoria şi Teologia Misiunii, Introducere în Misiune, Faptele Apostolilor, Doctrine Biblice, Evanghelizare şi Plantare de Biserici, Exegeză, Omiletică, Hermeneutică şi altele.

De asemenea CRST pune la dispoziţia studenţilor cursuri de limba engleză.

ANUL II
În anul II se urmăreşte pregătirea studentului pentru misiune transculturală şi orientarea lui spre un câmp de misiune specific. Există posibilitatea ca şi absolvenţii altor şcoli biblice să se înscrie în anul II. În acest an se predau cursuri specifice de misiune, punându-se un mare accent pe contextualizarea esenţei mesajului creştin.
Dintre cursurile oferite în anul II amintim: Introducere în Islam, Islamul Popular, Slujire în Context Musulman, Abordare Teologică şi Practică a Islamului, Comunicare Transculturală, Introducere în Hinduism şi alte Religii Orientale, Bivocaţionalism, Conducere Slujitoare şi Lucrul în Echipă, Semne şi Minuni în Misiune, Război Spiritual, Orientare Misionară şi altele.

Sait: www.crst-ct.ro

 

Comments are closed.